Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.date.accessioned2018-09-12T03:33:22Z-
dc.date.available2018-09-12T03:33:22Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, T. H. Đ. (2016). Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62184-
dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phân quyền tài chính và sự tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp; Phân tích bối cảnh và quá trình phân quyền tài chính đang diễn ra ở Việt Nam, đánh giá tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011; Xây dựng mẫu giả thuyết và mô hình thực nghiệm về mối quan hệ giữa phân quyền tài chính và sản xuất nông nghiệp sau đó áp dụng chúng đến bối cảnh Việt Nam; và đưa ra giải pháp về phân quyền tài chính để góp phần thúc đẩy phát nông nghiệp nước ta hiện nay.vi
dc.format.extent21 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectPhân quyền tài chínhvi
dc.subjectsản xuất nông nghiệp Việt Namvi
dc.titleTác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Namvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000319.pdf
  • Size : 924,89 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.date.accessioned2018-09-12T03:33:22Z-
  dc.date.available2018-09-12T03:33:22Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhạm, T. H. Đ. (2016). Tác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62184-
  dc.description.abstractLàm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phân quyền tài chính và sự tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp; Phân tích bối cảnh và quá trình phân quyền tài chính đang diễn ra ở Việt Nam, đánh giá tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011; Xây dựng mẫu giả thuyết và mô hình thực nghiệm về mối quan hệ giữa phân quyền tài chính và sản xuất nông nghiệp sau đó áp dụng chúng đến bối cảnh Việt Nam; và đưa ra giải pháp về phân quyền tài chính để góp phần thúc đẩy phát nông nghiệp nước ta hiện nay.vi
  dc.format.extent21 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectPhân quyền tài chínhvi
  dc.subjectsản xuất nông nghiệp Việt Namvi
  dc.titleTác động của phân quyền tài chính đến sản xuất nông nghiệp Việt Namvi
  dc.typeOthervi
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000319.pdf
  • Size : 924,89 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :