Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Bách Khoa-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2018-09-12T07:41:00Z-
dc.date.available2018-09-12T07:41:00Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, T.T.T. (2017). Quản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62198-
dc.description.abstractLuận văn tập trung tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị từ đó đưa ra các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tế nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý ngân sáchvi
dc.subjectNgân sáchvi
dc.titleQuản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008921.pdf
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Bách Khoa-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2018-09-12T07:41:00Z-
  dc.date.available2018-09-12T07:41:00Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, T.T.T. (2017). Quản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62198-
  dc.description.abstractLuận văn tập trung tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị từ đó đưa ra các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tế nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý ngân sáchvi
  dc.subjectNgân sáchvi
  dc.titleQuản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.vi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008921.pdf
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :