Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorCù, Thị Thu Minh-
dc.date.accessioned2018-09-14T08:39:16Z-
dc.date.available2018-09-14T08:39:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationCù, T. T. M. (2017). Về bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitar. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62318-
dc.description.abstractLuận văn gồn hai chương trình bày biến đổi tích phân Fourier và một biến đổi tích phân dạng Fourier không unitary, và chứng minh nguyên lý bất định cho biến đổi không unitary này. Cụ thể, Chương 1 gồm ba mục trình bày định nghĩa biến đổi Fourier và các ví dụ, chỉ ra biến đổi Fourier như là giới hạn của chuỗi trên khoảng vô hạn, và những tính chất cơ bản của biến đổi Fourier. Chương 2 trình bày một biến đổi tích phân đối xứng không unitary và những đặc trưng cơ bản của nó, và chứng minh bất đẳng thức bất định Heisenberg cho biến đổi tích phân này. Kết quả chủ yếu như nêu trên được công bố trong tài liệu [13] mục Tài liệu tham khảo.vi
dc.format.extent44 p.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH: Đại học Khoa học tự nhiênvi
dc.subjectGiải tíchvi
dc.subjectToán tử tích phânvi
dc.subjectBất đẳng thức bất địnhvi
dc.titleVề bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitarvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003676.pdf
  • Size : 303,47 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorCù, Thị Thu Minh-
  dc.date.accessioned2018-09-14T08:39:16Z-
  dc.date.available2018-09-14T08:39:16Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationCù, T. T. M. (2017). Về bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitar. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62318-
  dc.description.abstractLuận văn gồn hai chương trình bày biến đổi tích phân Fourier và một biến đổi tích phân dạng Fourier không unitary, và chứng minh nguyên lý bất định cho biến đổi không unitary này. Cụ thể, Chương 1 gồm ba mục trình bày định nghĩa biến đổi Fourier và các ví dụ, chỉ ra biến đổi Fourier như là giới hạn của chuỗi trên khoảng vô hạn, và những tính chất cơ bản của biến đổi Fourier. Chương 2 trình bày một biến đổi tích phân đối xứng không unitary và những đặc trưng cơ bản của nó, và chứng minh bất đẳng thức bất định Heisenberg cho biến đổi tích phân này. Kết quả chủ yếu như nêu trên được công bố trong tài liệu [13] mục Tài liệu tham khảo.vi
  dc.format.extent44 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH: Đại học Khoa học tự nhiênvi
  dc.subjectGiải tíchvi
  dc.subjectToán tử tích phânvi
  dc.subjectBất đẳng thức bất địnhvi
  dc.titleVề bất đẳng thức bất định Heisenberg cho toán tử tích phân Fourier không unitarvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003676.pdf
  • Size : 303,47 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :