Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Hà-
dc.date.accessioned2018-09-14T09:27:51Z-
dc.date.available2018-09-14T09:27:51Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationTrần, T. T. H. (2017). Quản lý hoạt động mua và xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62331-
dc.description.abstract- Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động mua bán nợ. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động mua, xử lý nợ tại DATC. - Đã đề xuất được các giải pháp khả thi và phù hợp với hoạt động mua bán nợ tại DATC.vi
dc.format.extent92 p.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectQuản lý kinh tếvi
dc.subjectNợvi
dc.titleQuản lý hoạt động mua và xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008976.pdf
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Thu Hà-
  dc.date.accessioned2018-09-14T09:27:51Z-
  dc.date.available2018-09-14T09:27:51Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. H. (2017). Quản lý hoạt động mua và xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62331-
  dc.description.abstract- Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động mua bán nợ. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động mua, xử lý nợ tại DATC. - Đã đề xuất được các giải pháp khả thi và phù hợp với hoạt động mua bán nợ tại DATC.vi
  dc.format.extent92 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectKinh tếvi
  dc.subjectQuản lý kinh tếvi
  dc.subjectNợvi
  dc.titleQuản lý hoạt động mua và xử lý nợ tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Namvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008976.pdf
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :