Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Thanh Phương-
dc.date.accessioned2018-09-17T01:39:31Z-
dc.date.available2018-09-17T01:39:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationTrần, T. P. (2017). Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62334-
dc.description.abstract- Tổng hợp, hệ thống hóa lý luận về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN và các loại hình kiểm soát, quản lý chi NSNN để thấy được vai trò kiểm soát chi thường xuyên, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do Sở Giao dịch KBNN thực hiện kiểm soát chi giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách tại Sở Giao dịch KBNN giai đoạn 2017 - 2020.vi
dc.format.extent102 p.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNgân sáchvi
dc.subjectPhân bổ ngân sách và chi tiêuvi
dc.subjectKho bạc nhà nướcvi
dc.titleKiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008978.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorTrần, Thanh Phương-
  dc.date.accessioned2018-09-17T01:39:31Z-
  dc.date.available2018-09-17T01:39:31Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationTrần, T. P. (2017). Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62334-
  dc.description.abstract- Tổng hợp, hệ thống hóa lý luận về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN và các loại hình kiểm soát, quản lý chi NSNN để thấy được vai trò kiểm soát chi thường xuyên, các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi thường xuyên NSNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. - Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN đối với các đơn vị sử dụng ngân sách do Sở Giao dịch KBNN thực hiện kiểm soát chi giai đoạn 2014 - 2016. Từ đó rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đây là cơ sở để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên đối với các đơn vị sử dụng ngân sách tại Sở Giao dịch KBNN giai đoạn 2017 - 2020.vi
  dc.format.extent102 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectNgân sáchvi
  dc.subjectPhân bổ ngân sách và chi tiêuvi
  dc.subjectKho bạc nhà nướcvi
  dc.titleKiểm soát chi thường xuyên Ngân sách nhà nước tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Namvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050008978.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :