Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn bifidobacteria ứng dụng trong sản xuất chế phẩm probiotics

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62498Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn bifidobacteria ứng dụng trong sản xuất chế phẩm probiotics

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62498