Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorVõ, Minh Phú-
dc.date.accessioned2018-09-27T02:50:25Z-
dc.date.available2018-09-27T02:50:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVõ, M. P. (2018). Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62639-
dc.description.abstract- Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ đó đánh giá công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải Quan Hà Tĩnh; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.vi
dc.format.extent94 p.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectVốnvi
dc.subjectQuản lývi
dc.subjectĐầu tư vốnvi
dc.titleQuản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnhvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009150.pdf
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorVõ, Minh Phú-
  dc.date.accessioned2018-09-27T02:50:25Z-
  dc.date.available2018-09-27T02:50:25Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationVõ, M. P. (2018). Quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62639-
  dc.description.abstract- Đánh giá tổng quan các nghiên cứu có liên quan. - Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. - Phân tích tình hình hoạt động quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ đó đánh giá công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải Quan Hà Tĩnh; chỉ ra những thành tựu đạt được và giải quyết những hạn chế còn tồn tại. - Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.vi
  dc.format.extent94 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectVốnvi
  dc.subjectQuản lývi
  dc.subjectĐầu tư vốnvi
  dc.titleQuản lý vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnhvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009150.pdf
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :