Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Ngọc Hoa-
dc.date.accessioned2018-09-28T07:52:45Z-
dc.date.available2018-09-28T07:52:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPhạm, T. N. H. (2018). Quản lý dịch vụ khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62671-
dc.description.abstract- Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dịch vụ Khách hàng ưu tiên của NHTM. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. - Đề xuất được 07 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh.vi
dc.format.extent101 p.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectDịch vụ khách hàngvi
dc.subjectNgân hàng thương mạivi
dc.subjectQuản lý ngân hàngvi
dc.titleQuản lý dịch vụ khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnhvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009162.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Ngọc Hoa-
  dc.date.accessioned2018-09-28T07:52:45Z-
  dc.date.available2018-09-28T07:52:45Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationPhạm, T. N. H. (2018). Quản lý dịch vụ khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62671-
  dc.description.abstract- Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dịch vụ Khách hàng ưu tiên của NHTM. - Đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh, chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục. - Đề xuất được 07 giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động dịch vụ KHƯT tại Techcombank Hà Tĩnh.vi
  dc.format.extent101 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectDịch vụ khách hàngvi
  dc.subjectNgân hàng thương mạivi
  dc.subjectQuản lý ngân hàngvi
  dc.titleQuản lý dịch vụ khách hàng ưu tiên tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnhvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009162.pdf
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :