Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Hải Linh-
dc.contributor.authorPhạm, Lê Huy-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2018-10-03T01:57:55Z-
dc.date.available2018-10-03T01:57:55Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhan, H. L, Phạm, L. H, Vũ, T. T. H. (2016). Giá trị và bảo tồn văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống ở làng cổ Đường Lâm qua kinh nghiệm của Nhật Bản. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62753-
dc.description.abstractNghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật Bản và phố cổ Hội An, tác giả đề xuất định hướng bảo tồn chung cho làng cổ và biện pháp bảo tồn cụ thể đối với ẩm thực và trang phục truyền thống nhằm phát triển bền vững di sản Đường Lâm.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectVăn hóa dân gianvi
dc.subjectẨm thựcvi
dc.subjectBảo tồnvi
dc.titleGiá trị và bảo tồn văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống ở làng cổ Đường Lâm qua kinh nghiệm của Nhật Bảnvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000269.pdf
  • Size : 11,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan, Hải Linh-
  dc.contributor.authorPhạm, Lê Huy-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Huyền-
  dc.date.accessioned2018-10-03T01:57:55Z-
  dc.date.available2018-10-03T01:57:55Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhan, H. L, Phạm, L. H, Vũ, T. T. H. (2016). Giá trị và bảo tồn văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống ở làng cổ Đường Lâm qua kinh nghiệm của Nhật Bản. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62753-
  dc.description.abstractNghiên cứu này tập trung phân tích về ẩm thực và trang phục truyền thống của làng cổ Đường Lâm. Ẩm thực truyền thống mà nghiên cứu đề cập là những đặc sản giản dị, sử dụng nông sản địa phương như mía, gạo, lạc, vừng, ... là bữa ăn thường nhật của gia đình nông dân. Trang phục truyền thống được nghiên cứu là dải yếm, tấm áo cánh nhuộm củ nâu, chiếc quần chân què chít bùn, hay hàm răng nhuộm đen. Đây là những hình ảnh gắn liền với đời sống của người nông dân Bắc bộ một thời, nhưng hiện đang mai một nhanh chóng trong cơn lốc công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu làng cổ Đường Lâm và đối chiếu với kinh nghiệm bảo tồn của một số làng cổ, phố cổ của Nhật Bản và phố cổ Hội An, tác giả đề xuất định hướng bảo tồn chung cho làng cổ và biện pháp bảo tồn cụ thể đối với ẩm thực và trang phục truyền thống nhằm phát triển bền vững di sản Đường Lâm.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectVăn hóa dân gianvi
  dc.subjectẨm thựcvi
  dc.subjectBảo tồnvi
  dc.titleGiá trị và bảo tồn văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống ở làng cổ Đường Lâm qua kinh nghiệm của Nhật Bảnvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • 00060000269.pdf
  • Size : 11,69 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :