Nghiên cứu khả năng hấp phụ sunfua của vật liệu bùn thải chứa sắt (III) hydroxit

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62853Nghiên cứu khả năng hấp phụ sunfua của vật liệu bùn thải chứa sắt (III) hydroxit

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62853