Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Quốc Toản-
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Hữu-
dc.date.accessioned2018-10-09T01:55:35Z-
dc.date.available2018-10-09T01:55:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, D. H. (2018). Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62867-
dc.description.abstractLuận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.vi
dc.format.extent171 p.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectLuật hình sựvi
dc.subjectTội xâm phạm sức khỏe người khácvi
dc.subjectLuật và pháp chếvi
dc.titleCác tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050009200.pdf
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Quốc Toản-
  dc.contributor.authorNguyễn, Duy Hữu-
  dc.date.accessioned2018-10-09T01:55:35Z-
  dc.date.available2018-10-09T01:55:35Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, D. H. (2018). Các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62867-
  dc.description.abstractLuận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.vi
  dc.format.extent171 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectLuật hình sựvi
  dc.subjectTội xâm phạm sức khỏe người khácvi
  dc.subjectLuật và pháp chếvi
  dc.titleCác tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Namvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050009200.pdf
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :