Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorLê, Thị Hương Giang-
dc.date.accessioned2018-10-09T02:07:12Z-
dc.date.available2018-10-09T02:07:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationLê, T. H. G. (2017). Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62869-
dc.description.abstract- Đề tài nghiên cứu về các chính sách pháp luật về công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề thực tiễn còn bất cập hiện nay trong hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. - Từ những nghiên cứu đó đã chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. - Nêu lên quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectPhân luồng giáo dục nghề nghiệpvi
dc.subjectLuật và pháp chếvi
dc.subjectLuật giáo dụcvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleCơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009202.pdf
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorLê, Thị Hương Giang-
  dc.date.accessioned2018-10-09T02:07:12Z-
  dc.date.available2018-10-09T02:07:12Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationLê, T. H. G. (2017). Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62869-
  dc.description.abstract- Đề tài nghiên cứu về các chính sách pháp luật về công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề thực tiễn còn bất cập hiện nay trong hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. - Từ những nghiên cứu đó đã chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. - Nêu lên quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectPhân luồng giáo dục nghề nghiệpvi
  dc.subjectLuật và pháp chếvi
  dc.subjectLuật giáo dụcvi
  dc.subjectViệt Namvi
  dc.titleCơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009202.pdf
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :