Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62923Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62923