Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorPhạm, Như Hoàng Hải-
dc.date.accessioned2018-10-23T07:30:40Z-
dc.date.available2018-10-23T07:30:40Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPhạm, N. H. H. (2018). Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62984-
dc.description.abstractXây dựng quan điểm pháp lý tiến bộ và hiện đại về chứng cứ; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và vai trò của kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Việt Nam trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác của Hệ thống pháp luật dân sự, tố tụng Việt Nam Chỉ rõ bất cập, quy định không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cá nhân, tổ chức làm giảm hiệu quả và nguồn vốn GDP thúc đẩy kinh doanh. Đề xuất quan điểm tiến bộ và hiện đại về pháp luật kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.vi
dc.format.extent93 p.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectChứng cứ (Pháp luật)vi
dc.subjectLuật dân sựvi
dc.subjectLuật tố tụng dân sựvi
dc.titlePhiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015vi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009217.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorPhạm, Như Hoàng Hải-
  dc.date.accessioned2018-10-23T07:30:40Z-
  dc.date.available2018-10-23T07:30:40Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationPhạm, N. H. H. (2018). Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62984-
  dc.description.abstractXây dựng quan điểm pháp lý tiến bộ và hiện đại về chứng cứ; kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và vai trò của kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Việt Nam trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác của Hệ thống pháp luật dân sự, tố tụng Việt Nam Chỉ rõ bất cập, quy định không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của cá nhân, tổ chức làm giảm hiệu quả và nguồn vốn GDP thúc đẩy kinh doanh. Đề xuất quan điểm tiến bộ và hiện đại về pháp luật kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong hoạt động giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.vi
  dc.format.extent93 p.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectChứng cứ (Pháp luật)vi
  dc.subjectLuật dân sựvi
  dc.subjectLuật tố tụng dân sựvi
  dc.titlePhiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015vi
  dc.typeThesisvi
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009217.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :