Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Hương-
dc.date.accessioned2018-12-07T02:55:51Z-
dc.date.available2018-12-07T02:55:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVũ, T. T. H. (2018). Nghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63150-
dc.description.abstract- Luận văn đã đánh giá Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn của du lịch nông thôn trên Thế giới và ở Việt Nam; Góp phần hệ thống hóa, khái quát hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về du lịch nông thôn; - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá điều kiện phát triển du lịch nông thôn huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình; - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nói chung và du lịch nông thôn nói riêng ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bìnhvi
dc.format.extent136 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
dc.subjectĐịa lý họcvi
dc.subjectĐịa lý học nông thônvi
dc.subjectDu lịch nông thônvi
dc.titleNghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Địa lý học: 603105vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐHKHTN: 915.97 VU-H 2018 / 01050003888-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Địa lý học /vi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003888.pdf
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Thị Thu Hương-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Thanh Hương-
  dc.date.accessioned2018-12-07T02:55:51Z-
  dc.date.available2018-12-07T02:55:51Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationVũ, T. T. H. (2018). Nghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63150-
  dc.description.abstract- Luận văn đã đánh giá Tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn của du lịch nông thôn trên Thế giới và ở Việt Nam; Góp phần hệ thống hóa, khái quát hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về du lịch nông thôn; - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá điều kiện phát triển du lịch nông thôn huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình; - Đánh giá thực trạng phát triển du lịch nói chung và du lịch nông thôn nói riêng ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bìnhvi
  dc.format.extent136 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH.: Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  dc.subjectĐịa lý họcvi
  dc.subjectĐịa lý học nông thônvi
  dc.subjectDu lịch nông thônvi
  dc.titleNghiên cứu đánh giá thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển du lịch nông thôn ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Địa lý học: 603105vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐHKHTN: 915.97 VU-H 2018 / 01050003888-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Địa lý học /vi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003888.pdf
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :