Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc Polyethersulfone (PES) : Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường : 605203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63213Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc Polyethersulfone (PES) : Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường : 605203

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63213