Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Hà-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mến-
dc.date.accessioned2018-12-27T07:38:49Z-
dc.date.available2018-12-27T07:38:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2017). Xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược và giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60340412-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63364-
dc.description.abstractXây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược trong hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; (ii) Đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập.vi
dc.format.extent106 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectLập kế hoạch kinh doanhvi
dc.subjectKhoa học công nghệvi
dc.subjectĐối tác chiến lượcvi
dc.subjectBusiness Administrationvi
dc.subjectTechnological innovationsvi
dc.subjectManagement of Innovationvi
dc.titleXây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược và giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic658.514 NG-M 2017 / 02050005164-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005164.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Hà-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mến-
  dc.date.accessioned2018-12-27T07:38:49Z-
  dc.date.available2018-12-27T07:38:49Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2017). Xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược và giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60340412-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63364-
  dc.description.abstractXây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược trong hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; (ii) Đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập.vi
  dc.format.extent106 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectLập kế hoạch kinh doanhvi
  dc.subjectKhoa học công nghệvi
  dc.subjectĐối tác chiến lượcvi
  dc.subjectBusiness Administrationvi
  dc.subjectTechnological innovationsvi
  dc.subjectManagement of Innovationvi
  dc.titleXây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược và giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với các đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic658.514 NG-M 2017 / 02050005164-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005164.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :