Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐỗ, Anh Đức-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2018-12-27T08:41:31Z-
dc.date.available2018-12-27T08:41:31Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2017). Tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60320101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63368-
dc.description.abstract- Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. - Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, luận văn đã đưa ra một số kết luận và giải pháp cơ bản đối với công chúng Nam Định và các cơ quan báo chí nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng tiếp cận thông tin của công chúng như: Kích thích sự phát triển nhu cầu tiếp cận thông tin về xây dựng nông thôn mới của công chúng Nam Định; Nâng cao tính chủ động của công chúng trong tiếp cận thông tin về xây dựng nông thôn mới ; Tăng cường nhận thức và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt là báo chí địa phương trong việc phát huy quyền tiếp cận thông tin của công chúng về xây dựng nông thôn mới; Tăng cường cơ chế giám sát và phản biện xã hội của báo chí nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới. Các giải pháp này phải được thực hiện một cách đồng bộ, thường xuyên để công tác truyền thông đạt hiệu quả.vi
dc.format.extent147 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectBáo chí và tuyên truyềnvi
dc.subjectXây dựng nông thôn mớivi
dc.titleTiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic070.172 ĐI-H 2017 / 02050005168-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Báo chí họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005168.pdf
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐỗ, Anh Đức-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
  dc.date.accessioned2018-12-27T08:41:31Z-
  dc.date.available2018-12-27T08:41:31Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2017). Tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60320101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63368-
  dc.description.abstract- Luận văn đã đưa ra được cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là việc tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát ý kiến của công chúng Nam Định, tìm hiểu cách thức tiếp cận thông tin gồm tần suất, mục đích, nội dung tiếp cận và cách tương tác của công chúng với những thông tin tiếp cận qua báo chí. Kết hợp với việc phỏng vấn sâu đối với công chúng, luận văn đã chỉ ra được tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng giúp cho bộ mặt nông thôn tại các địa phương trên toàn tỉnh ngày một khởi sắc hơn. - Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, luận văn đã đưa ra một số kết luận và giải pháp cơ bản đối với công chúng Nam Định và các cơ quan báo chí nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng tiếp cận thông tin của công chúng như: Kích thích sự phát triển nhu cầu tiếp cận thông tin về xây dựng nông thôn mới của công chúng Nam Định; Nâng cao tính chủ động của công chúng trong tiếp cận thông tin về xây dựng nông thôn mới ; Tăng cường nhận thức và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt là báo chí địa phương trong việc phát huy quyền tiếp cận thông tin của công chúng về xây dựng nông thôn mới; Tăng cường cơ chế giám sát và phản biện xã hội của báo chí nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về xây dựng nông thôn mới. Các giải pháp này phải được thực hiện một cách đồng bộ, thường xuyên để công tác truyền thông đạt hiệu quả.vi
  dc.format.extent147 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectBáo chí và tuyên truyềnvi
  dc.subjectXây dựng nông thôn mớivi
  dc.titleTiếp cận thông tin của công chúng Nam Định về vấn đề xây dựng nông thôn mới qua báo chí : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic070.172 ĐI-H 2017 / 02050005168-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Báo chí họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005168.pdf
  • Size : 2,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :