Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy An-
dc.date.accessioned2018-12-28T04:16:12Z-
dc.date.available2018-12-28T04:16:12Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. A. (2017). Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc giai đoạn 2013 đến nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60310206-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63382-
dc.description.abstractLuận văn trình bày chiến lược quốc phòng của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay thông qua phân tích và đánh giá sách trắng quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 và 2015. Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào những đánh giá và nhận định của Trung Quốc về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Trung quốc thể hiện thông qua sự phát triển của các lực lượng vũ trang Trung Quốc về cả lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả cũng đánh giá về tác động của chiến lược quốc phòng của Trung Quốc đối với quốc tế, khu vực, Việt Nam; từ đó gợi ý các đề xuất và khuyến nghị đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số dự báo về chiến lược quốc phòng của Trung Quốc những năm tiếp theo.vi
dc.format.extent98 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectQuốc phòngvi
dc.subjectQuan hệ quốc tếvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.titleChiến lược quốc phòng của Trung Quốc giai đoạn 2013 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic327.51 NG-A 2017 / 02050005182-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quan hệ quốc tếvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005182.pdf
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Quang Minh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thúy An-
  dc.date.accessioned2018-12-28T04:16:12Z-
  dc.date.available2018-12-28T04:16:12Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. A. (2017). Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc giai đoạn 2013 đến nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60310206-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63382-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày chiến lược quốc phòng của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay thông qua phân tích và đánh giá sách trắng quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 và 2015. Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào những đánh giá và nhận định của Trung Quốc về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Trung quốc thể hiện thông qua sự phát triển của các lực lượng vũ trang Trung Quốc về cả lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả cũng đánh giá về tác động của chiến lược quốc phòng của Trung Quốc đối với quốc tế, khu vực, Việt Nam; từ đó gợi ý các đề xuất và khuyến nghị đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số dự báo về chiến lược quốc phòng của Trung Quốc những năm tiếp theo.vi
  dc.format.extent98 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectQuốc phòngvi
  dc.subjectQuan hệ quốc tếvi
  dc.subjectTrung Quốcvi
  dc.titleChiến lược quốc phòng của Trung Quốc giai đoạn 2013 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic327.51 NG-A 2017 / 02050005182-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Quan hệ quốc tếvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005182.pdf
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :