Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Minh Tân-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2019-01-02T08:08:29Z-
dc.date.available2019-01-02T08:08:29Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2017). Biểu tượng lũy tre - giếng nước - sân đình trong cấu trúc làng truyền thống châu thổ Sông Hồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60220113-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63398-
dc.description.abstractLuận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau Đề tài đã làm sáng tỏ được các giá trị nhân văn của các biểu tượng văn hóa nơi làng quê vùng châu thổ sông Hồng trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Khẳng định lý thuyết văn hóa Đông Nam Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, ngoài đặc trưng lúa nước, nhà sàn và trống đồng thì làng xã cũng là một trong bốn đặc trưng cơ bản nhất của đặc trưng vùng.vi
dc.format.extent119 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectVăn hóa dân gianvi
dc.subjectLàngvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleBiểu tượng lũy tre - giếng nước - sân đình trong cấu trúc làng truyền thống châu thổ Sông Hồng : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic915.97 VU-H 2017 / 02050005198-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Việt Nam họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005198.pdf
  • Size : 5,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Minh Tân-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2019-01-02T08:08:29Z-
  dc.date.available2019-01-02T08:08:29Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2017). Biểu tượng lũy tre - giếng nước - sân đình trong cấu trúc làng truyền thống châu thổ Sông Hồng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60220113-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63398-
  dc.description.abstractLuận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề sau Đề tài đã làm sáng tỏ được các giá trị nhân văn của các biểu tượng văn hóa nơi làng quê vùng châu thổ sông Hồng trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Khẳng định lý thuyết văn hóa Đông Nam Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng, ngoài đặc trưng lúa nước, nhà sàn và trống đồng thì làng xã cũng là một trong bốn đặc trưng cơ bản nhất của đặc trưng vùng.vi
  dc.format.extent119 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectVăn hóa dân gianvi
  dc.subjectLàngvi
  dc.subjectViệt Namvi
  dc.titleBiểu tượng lũy tre - giếng nước - sân đình trong cấu trúc làng truyền thống châu thổ Sông Hồng : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 602201vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic915.97 VU-H 2017 / 02050005198-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Việt Nam họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005198.pdf
  • Size : 5,62 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :