Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Tố Uyên-
dc.contributor.authorĐào, Thị Hoan-
dc.date.accessioned2019-01-07T08:04:56Z-
dc.date.available2019-01-07T08:04:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationĐào, T. H. (2018). Công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60220309-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63475-
dc.description.abstract- Luận văn khái quát cơ sở lý luận tiếp cận công tác giáo dục Phật giáo và khái quát chung về Phật giáo hiện nay, đây là cơ sở để luận văn đi vào phân tích các nội dung sâu hơn ở các chương sau. - Luận văn chỉ ra thực trạng công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay trên các phương diện hình thức, quy mô và nội dung thực tiễn triển khai. - Từ thực trạng đó, Luận văn đi sâu vào phân tích những vấn đề đặt ra về mặt hình thức và mặt chất lượng của công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay. Kết quả đi đến đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay.vi
dc.format.extent81 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectPhật giáo và giáo dụcvi
dc.subjectPhật giáovi
dc.subjectGiáo dục tôn giáovi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleCông tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic294.3 ĐA-H 2018 / 02050005253-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Tôn giáo họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005253.pdf
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Tố Uyên-
  dc.contributor.authorĐào, Thị Hoan-
  dc.date.accessioned2019-01-07T08:04:56Z-
  dc.date.available2019-01-07T08:04:56Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationĐào, T. H. (2018). Công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60220309-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63475-
  dc.description.abstract- Luận văn khái quát cơ sở lý luận tiếp cận công tác giáo dục Phật giáo và khái quát chung về Phật giáo hiện nay, đây là cơ sở để luận văn đi vào phân tích các nội dung sâu hơn ở các chương sau. - Luận văn chỉ ra thực trạng công tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay trên các phương diện hình thức, quy mô và nội dung thực tiễn triển khai. - Từ thực trạng đó, Luận văn đi sâu vào phân tích những vấn đề đặt ra về mặt hình thức và mặt chất lượng của công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay. Kết quả đi đến đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay.vi
  dc.format.extent81 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectPhật giáo và giáo dụcvi
  dc.subjectPhật giáovi
  dc.subjectGiáo dục tôn giáovi
  dc.subjectViệt Namvi
  dc.titleCông tác giáo dục của Phật giáo Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic294.3 ĐA-H 2018 / 02050005253-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Tôn giáo họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005253.pdf
  • Size : 2,45 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :