Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đức-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Thành Chung-
dc.contributor.authorNghiêm, Xuân Huy-
dc.contributor.authorMai, Thị Quỳnh Lan-
dc.contributor.authorTrần, Thị Bích Liễu-
dc.contributor.authorHà, Quang Thụy-
dc.contributor.authorNguyễn, Lộc-
dc.date.accessioned2019-01-11T02:51:00Z-
dc.date.available2019-01-11T02:51:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, H. Đ., et al. (2018). Tiếp cận giáo dục đại học 4.0 – Các đặc trưng và tiêu chí đánh giá. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 4 (2018) 1-28vi
dc.identifier.issn2588-1116-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63552-
dc.description.abstractGiáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông minh với hệ thống kết nối thực - ảo; cơ chế vận hành (mô hình 3 trong 1); mức độ quốc tế hóa và trách nhiệm cộng đồng. Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí của mô hình “đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học đã được xây dựng. Bộ chỉ số của các tiêu chí này có thể sử dụng để đối sánh với các trường đại học tương đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm QS 200 đại học châu Á.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý;-
dc.subjectĐại học 4.0vi
dc.subjectĐại học thông minhvi
dc.subjectĐại học định hướng đổi mới sáng tạovi
dc.subjectKhởi nghiệpvi
dc.titleTiếp cận giáo dục đại học 4.0 – Các đặc trưng và tiêu chí đánh giávi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4160-
Appears in Collections:Policy and Management Studies


 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Cr...
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Đức-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Thành Chung-
  dc.contributor.authorNghiêm, Xuân Huy-
  dc.contributor.authorMai, Thị Quỳnh Lan-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Bích Liễu-
  dc.contributor.authorHà, Quang Thụy-
  dc.contributor.authorNguyễn, Lộc-
  dc.date.accessioned2019-01-11T02:51:00Z-
  dc.date.available2019-01-11T02:51:00Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. Đ., et al. (2018). Tiếp cận giáo dục đại học 4.0 – Các đặc trưng và tiêu chí đánh giá. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 4 (2018) 1-28vi
  dc.identifier.issn2588-1116-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63552-
  dc.description.abstractGiáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông minh với hệ thống kết nối thực - ảo; cơ chế vận hành (mô hình 3 trong 1); mức độ quốc tế hóa và trách nhiệm cộng đồng. Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí của mô hình “đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học đã được xây dựng. Bộ chỉ số của các tiêu chí này có thể sử dụng để đối sánh với các trường đại học tương đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm QS 200 đại học châu Á.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý;-
  dc.subjectĐại học 4.0vi
  dc.subjectĐại học thông minhvi
  dc.subjectĐại học định hướng đổi mới sáng tạovi
  dc.subjectKhởi nghiệpvi
  dc.titleTiếp cận giáo dục đại học 4.0 – Các đặc trưng và tiêu chí đánh giávi
  dc.typeArticlevi
  dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4160-
  Appears in Collections:Policy and Management Studies


 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Cr...
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :