Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
dc.contributor.authorVi, Thị Phương-
dc.date.accessioned2019-01-23T02:34:35Z-
dc.date.available2019-01-23T02:34:35Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVi, T. P. (2018). Vấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam trên tạp chí Tao Đàn (1939). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60320101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63782-
dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau: Khẳng định những đóng góp đặc sắc, có ý nghĩa của Tao Đàn trong việc đăng tải các loại bài viết về văn học, văn nghệ, văn hóa... góp phần đáng kể vào việc xây dựng và phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ghi nhận hai mô hình tạp chí về văn hóa – văn nghệ mà Tao Đàn thực hiện như một sáng kiến: Tạp chí ra hàng tháng với các chuyên mục ổn định tổng hợp về sáng tác và nghiên cứu, phê bình, dịch thuật và Tạp chí đặc biệt chuyên đề kịp thời cập nhật về một tác giả ngay sau khi tác gia đó vừa qua đời trong năm. Trong thời gian hoạt động chưa đầy một năm, với 13 số đều kỳ và 2 số đặc biệt. Tao Đàn đã nỗ lực thu hút bài vở theo sự phân bố về phần mục và số trang đã định. Thành công của Tao Đàn có thể nói là do thực hiện sát sao tôn chỉ đặt ra là phấn đấu xây dựng nền văn chương nghệ thuật mang dấu ấn đặc sắc của dân tộc. Tạp chí Tao Đàn không chỉ là nơi gặp gỡ của các trào lưu tư tưởng và các khuynh hướng nghệ thuật mà thật sự trở thành một diễn đàn mở rộng chấp nhận mọi chính kiến có thể khác nhau miễn là có chung lập trường giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần nhân văn đặc sắc của dân tộc. Trong công cuộc bảo vệ và phát huy các giá trị của bản sắc văn hóa Việt Nam, báo chí giữ một vai trò quan trọng. Báo chí vừa là công cụ truyền bá văn hóa, vừa là một sản phẩm, một thành tố của văn hóa. Báo chí đã tham gia tích cực trong việc lưu giữ, truyền bá và làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc và nhân loại. Qua hoạt động của mình, Tao Đàn không chỉ góp phần làm sống dậy những giá trị văn hóa, những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn đồng thời lọc bỏ những yếu tố văn hóa không còn phù hợp. Tao Đàn là một ngả đường quan trọng để tiếp nhận những yếu tố văn hóa mới. Nền văn hóa dân tộc cần được gây dựng trên cơ sở bảo vệ, gìn giữ những cái đã có tốt đẹp, cái riêng và cần được bảo tồn. Tao Đàn gợi trong tâm trí người đọc không khí học thuật sôi nổi của những năm tháng trước, hội tụ được những cây bút tài năng và tâm huyết.vi
dc.format.extent113 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectVăn hóavi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleVấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam trên tạp chí Tao Đàn (1939) : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic070.172 VI-P 2018 / 02050005374-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Báo chí họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005374.pdf
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Ngọc Thiện-
  dc.contributor.authorVi, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2019-01-23T02:34:35Z-
  dc.date.available2019-01-23T02:34:35Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationVi, T. P. (2018). Vấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam trên tạp chí Tao Đàn (1939). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60320101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63782-
  dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau: Khẳng định những đóng góp đặc sắc, có ý nghĩa của Tao Đàn trong việc đăng tải các loại bài viết về văn học, văn nghệ, văn hóa... góp phần đáng kể vào việc xây dựng và phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ghi nhận hai mô hình tạp chí về văn hóa – văn nghệ mà Tao Đàn thực hiện như một sáng kiến: Tạp chí ra hàng tháng với các chuyên mục ổn định tổng hợp về sáng tác và nghiên cứu, phê bình, dịch thuật và Tạp chí đặc biệt chuyên đề kịp thời cập nhật về một tác giả ngay sau khi tác gia đó vừa qua đời trong năm. Trong thời gian hoạt động chưa đầy một năm, với 13 số đều kỳ và 2 số đặc biệt. Tao Đàn đã nỗ lực thu hút bài vở theo sự phân bố về phần mục và số trang đã định. Thành công của Tao Đàn có thể nói là do thực hiện sát sao tôn chỉ đặt ra là phấn đấu xây dựng nền văn chương nghệ thuật mang dấu ấn đặc sắc của dân tộc. Tạp chí Tao Đàn không chỉ là nơi gặp gỡ của các trào lưu tư tưởng và các khuynh hướng nghệ thuật mà thật sự trở thành một diễn đàn mở rộng chấp nhận mọi chính kiến có thể khác nhau miễn là có chung lập trường giữ gìn và phát huy giá trị tinh thần nhân văn đặc sắc của dân tộc. Trong công cuộc bảo vệ và phát huy các giá trị của bản sắc văn hóa Việt Nam, báo chí giữ một vai trò quan trọng. Báo chí vừa là công cụ truyền bá văn hóa, vừa là một sản phẩm, một thành tố của văn hóa. Báo chí đã tham gia tích cực trong việc lưu giữ, truyền bá và làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc và nhân loại. Qua hoạt động của mình, Tao Đàn không chỉ góp phần làm sống dậy những giá trị văn hóa, những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà còn đồng thời lọc bỏ những yếu tố văn hóa không còn phù hợp. Tao Đàn là một ngả đường quan trọng để tiếp nhận những yếu tố văn hóa mới. Nền văn hóa dân tộc cần được gây dựng trên cơ sở bảo vệ, gìn giữ những cái đã có tốt đẹp, cái riêng và cần được bảo tồn. Tao Đàn gợi trong tâm trí người đọc không khí học thuật sôi nổi của những năm tháng trước, hội tụ được những cây bút tài năng và tâm huyết.vi
  dc.format.extent113 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectBáo chívi
  dc.subjectVăn hóavi
  dc.subjectViệt Namvi
  dc.titleVấn đề văn hóa dân tộc Việt Nam trên tạp chí Tao Đàn (1939) : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic070.172 VI-P 2018 / 02050005374-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Báo chí họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005374.pdf
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :