Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn-
dc.contributor.authorLi, Dong Jin-
dc.date.accessioned2019-01-23T08:04:52Z-
dc.date.available2019-01-23T08:04:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationLi, D. J. (2018). Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60220240-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63793-
dc.description.abstract- Luận văn đã khảo sát đặc điểm cấu trúc của từ láy trong tiếng Trung, so sánh với tiếng Việt; qua đó làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt về mặt cấu trúc của từ láy trong tiếng Trung và tiếng Việt. - Luận văn cũng khảo sát đặc điểm ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung, so sánh với tiếng Việt và nêu lên những điểm tương đồng và khác biệt về mặt ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung và tiếng Việt.vi
dc.format.extent88 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.subjectNgôn ngữ họcvi
dc.subjectTiếng Trung Quốcvi
dc.subjectTừ láyvi
dc.titleCấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic495.181 LI 2018 / 02050005382-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Ngôn ngữ họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005382.pdf
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Cổn-
  dc.contributor.authorLi, Dong Jin-
  dc.date.accessioned2019-01-23T08:04:52Z-
  dc.date.available2019-01-23T08:04:52Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationLi, D. J. (2018). Cấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60220240-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63793-
  dc.description.abstract- Luận văn đã khảo sát đặc điểm cấu trúc của từ láy trong tiếng Trung, so sánh với tiếng Việt; qua đó làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt về mặt cấu trúc của từ láy trong tiếng Trung và tiếng Việt. - Luận văn cũng khảo sát đặc điểm ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung, so sánh với tiếng Việt và nêu lên những điểm tương đồng và khác biệt về mặt ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung và tiếng Việt.vi
  dc.format.extent88 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  dc.subjectNgôn ngữ họcvi
  dc.subjectTiếng Trung Quốcvi
  dc.subjectTừ láyvi
  dc.titleCấu trúc và ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Trung (Liên hệ với tiếng Việt) : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic495.181 LI 2018 / 02050005382-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Ngôn ngữ họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005382.pdf
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :