Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
dc.contributor.authorPhạm, Quang Minh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Hà-
dc.date.accessioned2019-05-04T02:41:03Z-
dc.date.available2019-05-04T02:41:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. A., Phạm, Q. M., Nguyễn, T. V. H. (2018). Quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4, Số 4 (2018) 463-470vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64529-
dc.description.abstractBài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề cập, gợi ý một số chiều cạnh quan trọng của hướng nghiên cứu này.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
dc.subjectQuản lý phát triển xã hộivi
dc.subjectAn ninh con ngườivi
dc.subjectVấn đề xã hộivi
dc.titleQuản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ravi
dc.title.alternativeSocial Management for Development and the Assurance of Human Security: From Different Perspectives to Rising Issues in Vietnamvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf
  • Size : 379,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
  dc.contributor.authorPhạm, Quang Minh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Hà-
  dc.date.accessioned2019-05-04T02:41:03Z-
  dc.date.available2019-05-04T02:41:03Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. A., Phạm, Q. M., Nguyễn, T. V. H. (2018). Quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ra. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4, Số 4 (2018) 463-470vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64529-
  dc.description.abstractBài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề cập, gợi ý một số chiều cạnh quan trọng của hướng nghiên cứu này.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
  dc.subjectQuản lý phát triển xã hộivi
  dc.subjectAn ninh con ngườivi
  dc.subjectVấn đề xã hộivi
  dc.titleQuản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ravi
  dc.title.alternativeSocial Management for Development and the Assurance of Human Security: From Different Perspectives to Rising Issues in Vietnamvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf
  • Size : 379,57 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :