Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhan, Phương Thảo-
dc.date.accessioned2019-05-07T01:53:59Z-
dc.date.available2019-05-07T01:53:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPhan, P. T. (2018). Ấp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạ. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4, Số 6 (2018) 756-762vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64551-
dc.description.abstractÁp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) là quê hương đầu tiên của anh em Tây Sơn trên vùng đất Đàng Trong. Địa bạ ấp Tây Sơn Nhất và thôn An Khê cung cấp những số liệu rất cụ thể về từng loại hình ruộng đất công tư. Việc phân tích số liệu các địa bạ này cho thấy sự biến động về hình thức sở hữu và phân bố ruộng đất ở An Khê sau khi nhà Tây Sơn thất bại. Sự mnah mún trong tư hữu ruộng đất ở An Khê do những ảnh hưởng của chính sách quân điền năm 1839 của Minh Mạng có mục đích sâu xa là sự trả thù của nhà Nguyễn nhằm xóa bỏ những thành quả về ruộng đất mà phong trào Tây Sơn đã đem lại cho người dân ở Bình Định nói chung và An Khê nói riêng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
dc.subjectẤp Tây Sơn Nhấtvi
dc.subjectThôn An Khêvi
dc.subjectĐịa bạvi
dc.subjectTây Sơnvi
dc.titleẤp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạvi
dc.title.alternativeTay Son Nhat (An Khe) Hamlet Through the Land Recordsvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 6. Phan Phuong Thao 756-762.pdf
  • Size : 498,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhan, Phương Thảo-
  dc.date.accessioned2019-05-07T01:53:59Z-
  dc.date.available2019-05-07T01:53:59Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationPhan, P. T. (2018). Ấp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạ. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4, Số 6 (2018) 756-762vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64551-
  dc.description.abstractÁp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) là quê hương đầu tiên của anh em Tây Sơn trên vùng đất Đàng Trong. Địa bạ ấp Tây Sơn Nhất và thôn An Khê cung cấp những số liệu rất cụ thể về từng loại hình ruộng đất công tư. Việc phân tích số liệu các địa bạ này cho thấy sự biến động về hình thức sở hữu và phân bố ruộng đất ở An Khê sau khi nhà Tây Sơn thất bại. Sự mnah mún trong tư hữu ruộng đất ở An Khê do những ảnh hưởng của chính sách quân điền năm 1839 của Minh Mạng có mục đích sâu xa là sự trả thù của nhà Nguyễn nhằm xóa bỏ những thành quả về ruộng đất mà phong trào Tây Sơn đã đem lại cho người dân ở Bình Định nói chung và An Khê nói riêng.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
  dc.subjectẤp Tây Sơn Nhấtvi
  dc.subjectThôn An Khêvi
  dc.subjectĐịa bạvi
  dc.subjectTây Sơnvi
  dc.titleẤp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạvi
  dc.title.alternativeTay Son Nhat (An Khe) Hamlet Through the Land Recordsvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 6. Phan Phuong Thao 756-762.pdf
  • Size : 498,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :