Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTống, Văn Lợi-
dc.date.accessioned2019-05-13T07:29:52Z-
dc.date.available2019-05-13T07:29:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationTống, V. L. (2017). Hiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3, Số 6 (2017) 790-801.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64632-
dc.description.abstractTrong 2 thế kỷ XVII, XVIII, vùng đất huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đóng vai trò cửa ngõ đi vào vùng châu thổ Bắc Bộ rộng lớn. Thông qua phân tích những thông tin được phản ánh trong văn bia, bằng phương pháp thống kê định lượng, bài viết đi sâu tìm hiểu về hiện tượng cúng hậu ở khu vực này, làm rõ mức độ và hiện vật đóng góp,… Qua đó, lý giải về mức sống của người dân nơi đây cũng như sự quan tâm của họ đối với các tôn giáo và tín ngưỡng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
dc.subjectCúng hậuvi
dc.subjectVăn biavi
dc.subjectThế kỷ XVII - XVIIIvi
dc.subjectTiên Lãngvi
dc.titleHiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)vi
dc.title.alternativeThe Practice Of "Funeral Commemoration" (Cúng Hậu) in the 17th and 18th Centuries (Seen from Stelae on the Cult of Funeral Commenmoration in Tiên Lãng District, Hải Phòng)vi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 11. Tong Van Loi 790-801.pdf
  • Size : 385,98 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTống, Văn Lợi-
  dc.date.accessioned2019-05-13T07:29:52Z-
  dc.date.available2019-05-13T07:29:52Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationTống, V. L. (2017). Hiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 3, Số 6 (2017) 790-801.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64632-
  dc.description.abstractTrong 2 thế kỷ XVII, XVIII, vùng đất huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đóng vai trò cửa ngõ đi vào vùng châu thổ Bắc Bộ rộng lớn. Thông qua phân tích những thông tin được phản ánh trong văn bia, bằng phương pháp thống kê định lượng, bài viết đi sâu tìm hiểu về hiện tượng cúng hậu ở khu vực này, làm rõ mức độ và hiện vật đóng góp,… Qua đó, lý giải về mức sống của người dân nơi đây cũng như sự quan tâm của họ đối với các tôn giáo và tín ngưỡng.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
  dc.subjectCúng hậuvi
  dc.subjectVăn biavi
  dc.subjectThế kỷ XVII - XVIIIvi
  dc.subjectTiên Lãngvi
  dc.titleHiện tượng cúng hậu thế kỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)vi
  dc.title.alternativeThe Practice Of "Funeral Commemoration" (Cúng Hậu) in the 17th and 18th Centuries (Seen from Stelae on the Cult of Funeral Commenmoration in Tiên Lãng District, Hải Phòng)vi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 11. Tong Van Loi 790-801.pdf
  • Size : 385,98 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :