Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Khắc Nam-
dc.date.accessioned2019-06-20T03:10:52Z-
dc.date.available2019-06-20T03:10:52Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationHoàng, K. N. (2016). Lý thuyết Phê phán: Một số luận điểm về Quan hệ quốc tế. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 2, Số 6 (2016) 712-723vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64711-
dc.description.abstractLý thuyết Phê phán là một trường phái tư duy nhằm tái cấu trúc lại lý thuyết xã hội và chính trị hiện hành, trong đó có Quan hệ quốc tế (QHQT). Đôi khi, trong QHQT, nó còn được gọi là Lý thuyết Phê phán Quốc tế. Bài viết tổng hợp và phân tích một số luận điểm cơ bản về QHQT của Lý thuyết Phê phán như bản thể, lợi ích, quyền lực, trật tự thế giới, xung đột và an ninh, thay đổi xã hội, các yếu tố chủ quan, giao tiếp, đối thoại dân chủ, toàn cầu hóa, tương lai thế giới… Thông qua sự phê phán Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Lý thuyết Phê phán đã thực sự đem lại gợi ý quan trọng trong nghiên cứu QHQT cả về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Thậm chí, những luận điểm lý thuyết hày còn có thể giúp đem thêm nhiều điểm mới vào thế giới quan và nhân sinh quan trong nghiên cứu QHQT cũng như một số lĩnh vực khoa học khác.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
dc.subjectLý thuyết phê phánvi
dc.subjectQuan hệ quốc tếvi
dc.titleLý thuyết Phê phán: Một số luận điểm về Quan hệ quốc tếvi
dc.title.alternativeCritical theory: Several concepts on international Relationsvi
dc.typeArticlevi
dc.contributor.conferenceTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 9. Hoang Khac Nam 712-723.pdf
  • Size : 211,13 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Khắc Nam-
  dc.date.accessioned2019-06-20T03:10:52Z-
  dc.date.available2019-06-20T03:10:52Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationHoàng, K. N. (2016). Lý thuyết Phê phán: Một số luận điểm về Quan hệ quốc tế. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 2, Số 6 (2016) 712-723vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64711-
  dc.description.abstractLý thuyết Phê phán là một trường phái tư duy nhằm tái cấu trúc lại lý thuyết xã hội và chính trị hiện hành, trong đó có Quan hệ quốc tế (QHQT). Đôi khi, trong QHQT, nó còn được gọi là Lý thuyết Phê phán Quốc tế. Bài viết tổng hợp và phân tích một số luận điểm cơ bản về QHQT của Lý thuyết Phê phán như bản thể, lợi ích, quyền lực, trật tự thế giới, xung đột và an ninh, thay đổi xã hội, các yếu tố chủ quan, giao tiếp, đối thoại dân chủ, toàn cầu hóa, tương lai thế giới… Thông qua sự phê phán Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Lý thuyết Phê phán đã thực sự đem lại gợi ý quan trọng trong nghiên cứu QHQT cả về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Thậm chí, những luận điểm lý thuyết hày còn có thể giúp đem thêm nhiều điểm mới vào thế giới quan và nhân sinh quan trong nghiên cứu QHQT cũng như một số lĩnh vực khoa học khác.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;-
  dc.subjectLý thuyết phê phánvi
  dc.subjectQuan hệ quốc tếvi
  dc.titleLý thuyết Phê phán: Một số luận điểm về Quan hệ quốc tếvi
  dc.title.alternativeCritical theory: Several concepts on international Relationsvi
  dc.typeArticlevi
  dc.contributor.conferenceTạp chí Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:Journal of Social Sciences and Humanities


 • 9. Hoang Khac Nam 712-723.pdf
  • Size : 211,13 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :