Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Đình Dũng-
dc.date.accessioned2019-07-04T03:32:27Z-
dc.date.available2019-07-04T03:32:27Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationVũ, Đ. D., Mai, A. (2017). Tác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lực. Tạp chí Công thương , Số 12 (11/2017), pp. 183-187vi
dc.identifier.issn0866-7756-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64824-
dc.description.abstractThực tế hiện nay cho thấy ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài của môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh, sự thành công hay thất bại của một tổ chức còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong của những tổ chức này. Trong đó, văn hoá tổ chức được coi là yếu tố của môi trường nội bộ vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công trong quản trị, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực và giúp cho các tổ chức đạt được những thành tựu trong chiến lược phát triển của mình. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động trong quản lý tổ chức, bài viết này khái quát mối quan hệ và tác động của văn hoá tổ chức tới công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác tuyển dụng, công tác đào tạo và phát triển, công tác thăng thưởng, đồng thời đề xuất 1 số giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hoá tổ chức đối với công tác quản trị nguồn nhân lựcvi
dc.language.isovivi
dc.publisherKhoa Quốc tếvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công thương;-
dc.subjectVăn hóa tổ chứcvi
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcvi
dc.subjectTác động của văn hóa tổ chứcvi
dc.titleTác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lựcvi
dc.title.alternativeImpact of organizational culture on human resource management activitiesvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:IS - Papers


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Đình Dũng-
dc.date.accessioned2019-07-04T03:32:27Z-
dc.date.available2019-07-04T03:32:27Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationVũ, Đ. D., Mai, A. (2017). Tác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lực. Tạp chí Công thương , Số 12 (11/2017), pp. 183-187vi
dc.identifier.issn0866-7756-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64824-
dc.description.abstractThực tế hiện nay cho thấy ngoài việc phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài của môi trường vĩ mô và môi trường cạnh tranh, sự thành công hay thất bại của một tổ chức còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên trong của những tổ chức này. Trong đó, văn hoá tổ chức được coi là yếu tố của môi trường nội bộ vô cùng quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công trong quản trị, đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực và giúp cho các tổ chức đạt được những thành tựu trong chiến lược phát triển của mình. Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động trong quản lý tổ chức, bài viết này khái quát mối quan hệ và tác động của văn hoá tổ chức tới công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác tuyển dụng, công tác đào tạo và phát triển, công tác thăng thưởng, đồng thời đề xuất 1 số giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hoá tổ chức đối với công tác quản trị nguồn nhân lựcvi
dc.language.isovivi
dc.publisherKhoa Quốc tếvi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Công thương;-
dc.subjectVăn hóa tổ chứcvi
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcvi
dc.subjectTác động của văn hóa tổ chứcvi
dc.titleTác động của văn hoá tổ chức đến quản trị nguồn nhân lựcvi
dc.title.alternativeImpact of organizational culture on human resource management activitiesvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:IS - Papers