Khả năng chịu acid, kháng và hấp thụ nhôm của nấm mốc phân lập từ đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64855Khả năng chịu acid, kháng và hấp thụ nhôm của nấm mốc phân lập từ đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64855