Tối ưu quy trình phân tích gen NPHS2 trên mẫu máu bệnh nhân nhi mắc hội chứng thận hư tiên phát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64993Tối ưu quy trình phân tích gen NPHS2 trên mẫu máu bệnh nhân nhi mắc hội chứng thận hư tiên phát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64993