Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hoàng Trinh-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:20Z-
dc.date.available2019-07-16T05:05:20Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65176-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu những vẫn về về lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật vê các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ngoài Tòa án - Luận văn nêu ra được những bất cập đang tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ngoài rồi từ đó đưa ra những phương hướng cải cách nhằm khắc phục những mặt tiêu cực đó.-
dc.format.extent96 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectGiải quyết tranh chấp (luật pháp)-
dc.subject.ddc347.09-
dc.titleCải cách pháp luật Việt Nam về các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án : Luận văn ThS. Luật: 83801-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic347.09 VU-T 2018 / 00050009312-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Luật kinh tế: 838010.05 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009312.pdf
  • Size : 986,07 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hoàng Trinh-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:20Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:05:20Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65176-
  dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu những vẫn về về lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật vê các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ngoài Tòa án - Luận văn nêu ra được những bất cập đang tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ngoài rồi từ đó đưa ra những phương hướng cải cách nhằm khắc phục những mặt tiêu cực đó.-
  dc.format.extent96 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectGiải quyết tranh chấp (luật pháp)-
  dc.subject.ddc347.09-
  dc.titleCải cách pháp luật Việt Nam về các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án : Luận văn ThS. Luật: 83801-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic347.09 VU-T 2018 / 00050009312-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Luật kinh tế: 838010.05 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009312.pdf
  • Size : 986,07 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :