Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorĐào, Duy An-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:23Z-
dc.date.available2019-07-16T05:05:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65189-
dc.description.abstract- Làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật liên quan đến thế chấp bất động sản (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). - Làm rõ những vấn đề lý luận về rủi ro và đánh giá rủi ro trong hoạt động thế chấp bất động sản. - Làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm của công chứng viên. - Làm rõ mối liên hệ giữa rủi ro trong hoạt động thế chấp bất động sản và rủi ro trong hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản. - Phân tích thực trạng hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản tại việt nam hiện nay và mối liên hệ với những rủi ro phát sinh trên thực tế. - Phân tích vấn đề giới hạn trách nhiệm của công chứng viên khi công chứng giao dịch thế chấp bất động sản. - Đưa ra những khuyến cáo đối với các chủ thể khi tham gia giao dịch thế chấp bất động sản và những điểm cần lưu ý đối với công chứng viên khi công chứng các giao dịch này. Nêu một số ý kiến hoàn thiện quy định của pháp luật có liên quan.-
dc.format.extent129 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectLuật dân sự-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subject.ddc346.0023-
dc.titleRủi ro pháp lý và giới hạn trách nhiệm của công chứng viên trong hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic346.0023 ĐA-A 2018 / 00050009322-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự: 60380103 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • Luận văn - Đào Duy An - Official.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorĐào, Duy An-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:23Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:05:23Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65189-
  dc.description.abstract- Làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật liên quan đến thế chấp bất động sản (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất). - Làm rõ những vấn đề lý luận về rủi ro và đánh giá rủi ro trong hoạt động thế chấp bất động sản. - Làm rõ những vấn đề lý luận về trách nhiệm của công chứng viên. - Làm rõ mối liên hệ giữa rủi ro trong hoạt động thế chấp bất động sản và rủi ro trong hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản. - Phân tích thực trạng hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản tại việt nam hiện nay và mối liên hệ với những rủi ro phát sinh trên thực tế. - Phân tích vấn đề giới hạn trách nhiệm của công chứng viên khi công chứng giao dịch thế chấp bất động sản. - Đưa ra những khuyến cáo đối với các chủ thể khi tham gia giao dịch thế chấp bất động sản và những điểm cần lưu ý đối với công chứng viên khi công chứng các giao dịch này. Nêu một số ý kiến hoàn thiện quy định của pháp luật có liên quan.-
  dc.format.extent129 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectLuật dân sự-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subject.ddc346.0023-
  dc.titleRủi ro pháp lý và giới hạn trách nhiệm của công chứng viên trong hoạt động công chứng giao dịch thế chấp bất động sản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 603801-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic346.0023 ĐA-A 2018 / 00050009322-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự: 60380103 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • Luận văn - Đào Duy An - Official.pdf
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :