Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Kim Oanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hợi-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:47Z-
dc.date.available2019-07-16T05:05:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2018). Vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (từ 1986 đến nay). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65259-
dc.description.abstractLuận văn đã khái quát về Phật giáo, địa bàn nghiên cứu – Cơ sở để chỉ ra vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân. Luận văn đã chỉ ra những biểu hiện của vai trò của Phật giáo đối với các lĩnh vực cụ thể của đời sống văn hóa người dân thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Luận văn đã đánh giá vai trò Phật giáo với đời sống người dân và đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò Phật giáo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay cũng như trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.-
dc.format.extent92tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectPhật giáo-
dc.subject.ddc294.3-
dc.titleVai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (từ 1986 đến nay) : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic294.3 NG-H 2018 / 02050005393-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Tôn giáo học: 60220309 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005393.pdf
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Kim Oanh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hợi-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:47Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:05:47Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. (2018). Vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (từ 1986 đến nay). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65259-
  dc.description.abstractLuận văn đã khái quát về Phật giáo, địa bàn nghiên cứu – Cơ sở để chỉ ra vai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân. Luận văn đã chỉ ra những biểu hiện của vai trò của Phật giáo đối với các lĩnh vực cụ thể của đời sống văn hóa người dân thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Luận văn đã đánh giá vai trò Phật giáo với đời sống người dân và đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò Phật giáo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay cũng như trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.-
  dc.format.extent92tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectPhật giáo-
  dc.subject.ddc294.3-
  dc.titleVai trò của Phật giáo đối với đời sống văn hóa người dân Thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (từ 1986 đến nay) : Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic294.3 NG-H 2018 / 02050005393-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Tôn giáo học: 60220309 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050005393.pdf
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :