Pháp luật về cho vay thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai của Ngân hàng thương mại tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6527Pháp luật về cho vay thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai của Ngân hàng thương mại tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6527