Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Điển-
dc.contributor.authorBùi, Thị Hương Giang-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:59Z-
dc.date.available2019-07-16T05:05:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65291-
dc.description.abstractCHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. CHƯƠNG II : THIẾT KẾ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA TRONG DẠY HỌC KHÁM PHÁ CHƯƠNG TỨ GIÁC HÌNH HỌC 8. CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM-
dc.format.extent107 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectToán học-
dc.subjectDạy và học-
dc.subject.ddc510.71-
dc.titleSử dụng phần mềm Geogebra trong dạy học khám phá chương tứ giác toán 8 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic510.71 BU-G 2018 / 05050003216-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003216.pdf
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Điển-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Hương Giang-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:05:59Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:05:59Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65291-
  dc.description.abstractCHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. CHƯƠNG II : THIẾT KẾ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA TRONG DẠY HỌC KHÁM PHÁ CHƯƠNG TỨ GIÁC HÌNH HỌC 8. CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM-
  dc.format.extent107 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectToán học-
  dc.subjectDạy và học-
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titleSử dụng phần mềm Geogebra trong dạy học khám phá chương tứ giác toán 8 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 81401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic510.71 BU-G 2018 / 05050003216-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học: 8140111 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Master Theses


 • 05050003216.pdf
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :