Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Quang Hải-
dc.contributor.authorVũ, Thị Quyên-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:08Z-
dc.date.available2019-07-16T05:06:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationVũ, T. Q. (2018). Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65309-
dc.description.abstract- Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.-
dc.format.extent183 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectĐảng cộng sản-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectThái Bình-
dc.subjectLịch sử-
dc.subjectThái Bình (Việt Nam)-
dc.subjectLịch sử-
dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Nam-
dc.subjectLịch sử-
dc.subject.ddc324.25970755-
dc.titleĐảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic324.25970755 VU-Q 2018 / 02050005405-
dc.description.degreeLuận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 62220315 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005405.pdf
  • Size : 4,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Quang Hải-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Quyên-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:08Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:06:08Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationVũ, T. Q. (2018). Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65309-
  dc.description.abstract- Luận án làm rõ những yếu tố tác động đến việc hoạch định chủ trương xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. - Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và quá trình chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân của Đảng bộ từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong quá trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013. - Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho việc xây dựng đội ngũ công nhân của tỉnh ở giai đoạn tiếp theo.-
  dc.format.extent183 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectĐảng cộng sản-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectThái Bình-
  dc.subjectLịch sử-
  dc.subjectThái Bình (Việt Nam)-
  dc.subjectLịch sử-
  dc.subjectĐảng Cộng sản Việt Nam-
  dc.subjectLịch sử-
  dc.subject.ddc324.25970755-
  dc.titleĐảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1986 đến năm 2013: Luận án TS. Nhân văn khác: 622203-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic324.25970755 VU-Q 2018 / 02050005405-
  dc.description.degreeLuận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 62220315 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • 02050005405.pdf
  • Size : 4,61 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :