Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Hải-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Thắng-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:13Z-
dc.date.available2019-07-16T05:06:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65319-
dc.description.abstractCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG . CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG-
dc.format.extent223 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.subjectQuản lý-
dc.subject.ddc378.1967-
dc.titleQuản lý thiết bị đào tạo của các trường đại học kỹ thuật trong Quân đội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401-
dc.typeThes-
dc.identifier.lic378.1967 NG-T 2018 / 05050003238-
dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý giáo dục: 9140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050003238.pdf
  • Size : 4,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Xuân Hải-
  dc.contributor.authorNguyễn, Đức Thắng-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:13Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:06:13Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65319-
  dc.description.abstractCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG. CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG . CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG-
  dc.format.extent223 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.subjectQuản lý-
  dc.subject.ddc378.1967-
  dc.titleQuản lý thiết bị đào tạo của các trường đại học kỹ thuật trong Quân đội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401-
  dc.typeThes-
  dc.identifier.lic378.1967 NG-T 2018 / 05050003238-
  dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý giáo dục: 9140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050003238.pdf
  • Size : 4,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :