Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Ly-
dc.contributor.authorTrần, Danh Lực-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:14Z-
dc.date.available2019-07-16T05:06:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65322-
dc.description.abstractCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA. CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA. CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA.-
dc.format.extent246 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectGiáo viên-
dc.subjectĐào tạo-
dc.subject.ddc373.114-
dc.titlePhát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic373.114 TR-L 2018 / 05050003241-
dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý giáo dục: 9140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050003241.pdf
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Ly-
  dc.contributor.authorTrần, Danh Lực-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:14Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:06:14Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65322-
  dc.description.abstractCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA. CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA. CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA.-
  dc.format.extent246 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectGiáo viên-
  dc.subjectĐào tạo-
  dc.subject.ddc373.114-
  dc.titlePhát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa : Luận án TS. Khoa học giáo dục: 91401-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic373.114 TR-L 2018 / 05050003241-
  dc.description.degreeLuận án TS. Quản lý giáo dục: 9140114 -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEDU - Dissertations


 • 05050003241.pdf
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :