Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Cường-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:56Z-
dc.date.available2019-07-16T05:06:56Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65391-
dc.description.abstractThứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó, luận án nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố chi phối đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật. Thứ tư, luận án đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại trong thời gian tới.-
dc.format.extent167 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectLuật kinh tế-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subject.ddc346.082-
dc.titlePháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic346.082 NG-C 2018 / 00050009381-
dc.description.degreeLuận án TS. Luật kinh tế: 9380101.05 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050009381.pdf
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Thị Thu Thủy-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Cường-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:06:56Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:06:56Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65391-
  dc.description.abstractThứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó, luận án nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố chi phối đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật. Thứ tư, luận án đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại trong thời gian tới.-
  dc.format.extent167 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectLuật kinh tế-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subject.ddc346.082-
  dc.titlePháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 93801-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic346.082 NG-C 2018 / 00050009381-
  dc.description.degreeLuận án TS. Luật kinh tế: 9380101.05 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050009381.pdf
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :