Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:08:01Z-
dc.date.available2019-07-16T05:08:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65489-
dc.description.abstractHệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về quản lý tài chính tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện Ứng dụng Công nghệ . Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện Ứng dụng Công nghệ, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện Ứng dụng Công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển ngành...-
dc.format.extent93 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectChính sách kinh tế-
dc.subject.ddc352.43-
dc.titleQuản lý tài chính tại trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện ứng dụng công nghệ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic352.43 NG-H 2018 / 00050009417-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009417.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:08:01Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:08:01Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65489-
  dc.description.abstractHệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về quản lý tài chính tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện Ứng dụng Công nghệ . Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện Ứng dụng Công nghệ, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại Trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện Ứng dụng Công nghệ phù hợp với mục tiêu phát triển ngành...-
  dc.format.extent93 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectChính sách kinh tế-
  dc.subject.ddc352.43-
  dc.titleQuản lý tài chính tại trung tâm công nghệ vi điện tử và tin học thuộc viện ứng dụng công nghệ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic352.43 NG-H 2018 / 00050009417-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009417.pdf
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :