Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Lộc-
dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:08:12Z-
dc.date.available2019-07-16T05:08:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65504-
dc.description.abstractTổng kết, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về chất lượng dịch vụ, như: khái niệm về chất lượng dịch vụ, đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp BHNT, các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tổng kết kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng của các Doanh nghiệp BHNT trên thế giới, từ đó rút ra bài học thực tiễn cho Bảo Việt nhân thọ. Luận văn cũng đã làm rõ thực trạng chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất 5 nhóm giải pháp, & kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ...-
dc.format.extent97 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectBảo hiểm nhân thọ-
dc.subjectTài chính-
dc.subject.ddc368.32-
dc.titleChất lượng dịch vụ tại Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic368.32 NG-T 2018 / 00050009432-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009432.pdf
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Lộc-
  dc.contributor.authorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:08:12Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:08:12Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65504-
  dc.description.abstractTổng kết, bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về chất lượng dịch vụ, như: khái niệm về chất lượng dịch vụ, đặc điểm và yêu cầu về chất lượng của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp BHNT, các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tổng kết kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng của các Doanh nghiệp BHNT trên thế giới, từ đó rút ra bài học thực tiễn cho Bảo Việt nhân thọ. Luận văn cũng đã làm rõ thực trạng chất lượng dịch vụ của Bảo Việt nhân thọ; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất 5 nhóm giải pháp, & kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ...-
  dc.format.extent97 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectBảo hiểm nhân thọ-
  dc.subjectTài chính-
  dc.subject.ddc368.32-
  dc.titleChất lượng dịch vụ tại Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic368.32 NG-T 2018 / 00050009432-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 60340102 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009432.pdf
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :