Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorĐào, Thị Thúy-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:08:53Z-
dc.date.available2019-07-16T05:08:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65555-
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Xác định định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng...-
dc.format.extent88 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectVốn ngân hàng-
dc.subject.ddc354.86-
dc.titleQuản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic354.86 ĐA-T 2018 / 00050009478-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009478.pdf
  • Size : 936,97 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorĐào, Thị Thúy-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:08:53Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:08:53Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65555-
  dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu của luận văn là đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng. Xác định định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng...-
  dc.format.extent88 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectVốn ngân hàng-
  dc.subject.ddc354.86-
  dc.titleQuản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic354.86 ĐA-T 2018 / 00050009478-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009478.pdf
  • Size : 936,97 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :