Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Văn Tùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Hưng-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:09:29Z-
dc.date.available2019-07-16T05:09:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationNguyễn, T. V. H. (2018). Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65595-
dc.format.extent202 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectVăn hóa-
dc.subjectThanh Hóa-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subjectĐời sống xã hội và tập quán-
dc.subject.ddc915.97-
dc.titleBiến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic915.97 NG-H 2018 / 02050005463-
dc.description.degreeLuận án TS. Việt Nam học: 62220113 -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:CRES - Dissertations


 • 02050005463.pdf
  • Size : 9,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Văn Tùng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Việt Hưng-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:09:29Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:09:29Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. V. H. (2018). Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65595-
  dc.format.extent202 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectVăn hóa-
  dc.subjectThanh Hóa-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subjectĐời sống xã hội và tập quán-
  dc.subject.ddc915.97-
  dc.titleBiến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 622201-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic915.97 NG-H 2018 / 02050005463-
  dc.description.degreeLuận án TS. Việt Nam học: 62220113 -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:CRES - Dissertations


 • 02050005463.pdf
  • Size : 9,25 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :