Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thìn-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:10:52Z-
dc.date.available2019-07-16T05:10:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65674-
dc.description.abstractLuận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận và pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay như: khái niệm Thừa phát lại, Thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay; Quá trình phát triển pháp luật về Thừa phát lại; đặc điểm, hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Vai trò của việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở phân tích một số vấn đề trong thực tiễn, trên một số phương diện chính như: Quá trình triển khai thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở nước ta hiện nay; Những thành công và hạn chế trong thực hiện pháp luật Thừa phát lại và nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay, trong đó các giải pháp tập trung trên các phương diện chính như: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về Thừa phát lại; Tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Thừa phát lại; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại; Tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm sát thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện pháp luật về Thừa phát lại. Luận văn đã góp phần làm rõ thêm những khía cạnh lý luận, thực tiễn về thực hiện pháp luật về Thừa phát lại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả Thực hiện pháp luật về Thừa phát lại trong thời gian tới.-
dc.format.extent105 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectThi hành án-
dc.subjectViệt Nam-
dc.subject.ddc347.077-
dc.titleThực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic347.077 NG-T 2018 / 00050009512-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà và pháp luật: 8380101.01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009512.pdf
  • Size : 948,79 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hoàng Anh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thìn-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:10:52Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:10:52Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65674-
  dc.description.abstractLuận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận và pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay như: khái niệm Thừa phát lại, Thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay; Quá trình phát triển pháp luật về Thừa phát lại; đặc điểm, hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Vai trò của việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở phân tích một số vấn đề trong thực tiễn, trên một số phương diện chính như: Quá trình triển khai thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở nước ta hiện nay; Những thành công và hạn chế trong thực hiện pháp luật Thừa phát lại và nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đã đưa ra một số quan điểm và giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay, trong đó các giải pháp tập trung trên các phương diện chính như: Hoàn thiện các quy định của pháp luật về Thừa phát lại; Tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Thừa phát lại; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thừa phát lại; Tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm sát thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện pháp luật về Thừa phát lại. Luận văn đã góp phần làm rõ thêm những khía cạnh lý luận, thực tiễn về thực hiện pháp luật về Thừa phát lại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả Thực hiện pháp luật về Thừa phát lại trong thời gian tới.-
  dc.format.extent105 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectThi hành án-
  dc.subjectViệt Nam-
  dc.subject.ddc347.077-
  dc.titleThực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 83801-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic347.077 NG-T 2018 / 00050009512-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà và pháp luật: 8380101.01 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050009512.pdf
  • Size : 948,79 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :