Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorPhạm, Thanh Bình-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:11:05Z-
dc.date.available2019-07-16T05:11:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65686-
dc.description.abstractPhân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ trong thời điểm hiện tại và tương lai. Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030...-
dc.format.extent82 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectPhát triển kinh tế-
dc.subject.ddc354.59-
dc.titlePhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic354.59 PH-B 2018 / 00050009523-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009523.pdf
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorPhạm, Thanh Bình-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:11:05Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:11:05Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65686-
  dc.description.abstractPhân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở tỉnh Phú Thọ trong thời điểm hiện tại và tương lai. Góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi trên địa bàn cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030...-
  dc.format.extent82 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectPhát triển kinh tế-
  dc.subject.ddc354.59-
  dc.titlePhát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic354.59 PH-B 2018 / 00050009523-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009523.pdf
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :