Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorNguyễn, Hòa Bình-
dc.date.accessioned2019-07-16T05:11:13Z-
dc.date.available2019-07-16T05:11:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65694-
dc.description.abstractNghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, đánh giá được những kết quả đồng thời chỉ ra được hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia...-
dc.format.extent94 tr.-
dc.language.isovie-
dc.subjectTài sản công-
dc.subjectQuản lý-
dc.subject.ddc352.5-
dc.titleQuản lý tài sản công tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
dc.typeThesis-
dc.identifier.lic352.5 NG-B 2018 / 00050009531-
dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009531.pdf
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hòa Bình-
  dc.date.accessioned2019-07-16T05:11:13Z-
  dc.date.available2019-07-16T05:11:13Z-
  dc.date.issued2018-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65694-
  dc.description.abstractNghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, đánh giá được những kết quả đồng thời chỉ ra được hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài sản công tại Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia...-
  dc.format.extent94 tr.-
  dc.language.isovie-
  dc.subjectTài sản công-
  dc.subjectQuản lý-
  dc.subject.ddc352.5-
  dc.titleQuản lý tài sản công tại Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404-
  dc.typeThesis-
  dc.identifier.lic352.5 NG-B 2018 / 00050009531-
  dc.description.degreeLuận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050009531.pdf
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :