Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Hoàn-
dc.date.accessioned2016-04-04T08:34:08Z-
dc.date.available2016-04-04T08:34:08Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citation4 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6569-
dc.description.abstractTổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn E-Recommender sử dụng lọc cộng tác dựa trên mô hình quan hệ xác suất; trình bày kết quả thực nghiệm và hướng phát triển tiếp theo, đó là tích hợp hệ tư vấn này vào một hệ thống giáo dục trực tuyếnen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.subjectE-learningen_US
dc.subjectGiáo dục điện tửen_US
dc.subjectHệ tư vấnen_US
dc.titleTư vấn học tập trong giáo dục điện tửen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_01963.pdf
  • Size : 202,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorLê, Hoàn-
  dc.date.accessioned2016-04-04T08:34:08Z-
  dc.date.available2016-04-04T08:34:08Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citation4 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6569-
  dc.description.abstractTổng quan về e-learning và nhu cầu cần thiết phải xây dựng các hệ thống e-learning có khả năng thích ứng cao. Trình bày hệ tư vấn trong e-learning và một số kỹ thuật tư vấn cụ thể. Nghiên cứu kỹ thuật tư vấn dựa trên lọc cộng tác, đó là lọc công tác nguyên thủy, lọc cộng tác dựa trên mạng Bayesian và mô hình quan hệ xác suất. Trình bày phần quan trọng nhất của hệ tư vấn là đưa ra tư vấn tác vụ học cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu có sẵn về quá trình học tập của sinh viên. Trình bày mô hình quan hệ xác suất dựa trên việc xác định sự phụ thuộc giữa các thuộc tính của sinh viên, của khoa học và việc học tập. Tiến hành cài đặt thử nghiệm hệ tư vấn E-Recommender sử dụng lọc cộng tác dựa trên mô hình quan hệ xác suất; trình bày kết quả thực nghiệm và hướng phát triển tiếp theo, đó là tích hợp hệ tư vấn này vào một hệ thống giáo dục trực tuyếnen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
  dc.subjectE-learningen_US
  dc.subjectGiáo dục điện tửen_US
  dc.subjectHệ tư vấnen_US
  dc.titleTư vấn học tập trong giáo dục điện tửen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L0_01963.pdf
  • Size : 202,62 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :