Nghiên cứu tạo ảnh siêu âm đàn hồi sử dụng sóng biến dạng dùng FDTD : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 85103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65710Nghiên cứu tạo ảnh siêu âm đàn hồi sử dụng sóng biến dạng dùng FDTD : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 85103

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65710