Phân tích khả thi tài chính áp dụng cho dự án khách sạn 5 sao JW Marriott

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6571Phân tích khả thi tài chính áp dụng cho dự án khách sạn 5 sao JW Marriott

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6571